Allegro
och
Adagio

Allegro-Fräcet 1979

Det är över 50 år sedan Allegro 27 ritades.
Ett antal varianter på det framgångsrika konceptet har därefter skapats.
Det gamla talesättet att en kopia aldrig blir bättre än originalet har även i dagens digitala värld ett visst sanningsinnehåll när det gäller en analog skapelse som en segelbåt. 

Ingen av senare båtarna tilltalar ögat lika mycket som 27:an, tycker jag
!
 

Allegroflottan 

Allegro 27

Ursprunget och förebilden till alla de andra båtarna i Allegroflottan är Allegro 27.
Båten konstruerades 1967 och första båt sjösattas samma år.
Totalt har det byggts c:a 300 båtar

Tillverkningen upphörde 1982.

 


 

Allegro 30

Detta är den senast sjösatta båtmodellen. Konstruerades 1982 med första sjösättning 1984.
Båten har en "modernare design" med högre fribord och högre rigg.
Det har byggts 13 båtar.

 

Allegro 33

Stora syster i familjen döptes till Vivace, men konstruktören insåg snart värdet i storasysters goda anseende och rykte bland seglare och namnet Allegro sattes även på denna modell.
Konstruerad 1969, sjösatt 1971.
En modifierad modell, Allegro 331, med högre fribord har använts till de senast byggda båtarna.
Dygt 150 båtar har byggts.

 

 

 Adagio 27

Motorseglar versionen av 27-an togs tidigt fram, efter önskemål från Gunnar Nielsen.
Konstruerad 1969.
Produktionen startade samma år.
En dubbelruffad, välseglande motorseglare.
Byggd i ungefär 75 exemplar.

 

Adagio 33

Detta är en motorseglare baserad på Allegro 33-ans skrov men med nyritad överbyggnad.
Konstruerad 1980.
Byggd i fyra exemplar.

 

Allegro 42

Den största av Allegrobåtarna.
Ett litet fartyg med måtten löa= 12,75 m bredd=4,40 m.
Konstruerad 1981 med tanke på exportmarknaden.
Ett exemplar byggt.

 

Planerade Allegrobåtar

Det finns ytterligare en större modell av Allegron, denna befinner sig fortfarande på ritningsstadiet, ingen båt är ännu byggd.

Allegro 39

Detta är den första Allegron som ritats tvåmastad som standard.
Framtagen efter önskemål från långfärdsseglare som velat ha en större båt än Allegro 33.
Konstruerad 1989.
Inga exemplar byggda.