Allegro 33

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖA   9,81 m
LVL   8,82 m
B      3,33 m
Djupg 1,50 m
Depl  5600 kg (6500 kg)
Köl    2800 kg
S area  49 m2


Teknisk beskrivning  

Skrov och däck tillverkat i glasfiberarmerad polyesterplast enligt handuppläggningsmetoden och enligt Lloyds konstruktionsbestämmelser. Däck i sandwichkonstruktion.
Utanpåliggande rostskyddsbehandlad järnköl med kölbultar i rostfritt stål.
Roder av glasfiberplast med rodergångjärn i rostfritt stål. Stävräcken, mantågsstöttor och nylonbeklätt mantåg i rostfritt stål.

Överbyggnad och sittbrunn med sargar och bankar i glasfiberplast enligt handuppläggningsmetoden, rufftak i sandwichkonstruktion.
Skjutlucka under luckgarage och sprayhoodplog i glasfiberplast.
Självlänsande sittbrunn. Sittbrunnsdurk, ruffens ingångsluckor och luckor i sittbrunnsbankarna i teak.
Fyra ventilatorer av Doradetyp i glasfiberplast monterade på rufftaket. Ruffventilerna är av 7 mm plexiglas.

Rigg av masttoppstyp med mast och bom i eloxerad aluminium, rullrevsbeslag och skena för spinnakerbom. Stående och löpande rigg i rostfritt stål. Fallvinsch för försegel.
Två vinschar för försegelskot placerade på sittbrunnssargarna, fyrskuret storsegelskot med skotlås löpande i skotskena på skotbalk i sittbrunnen.

Inredning i teak. Avskild toalett med utrymme för dusch.
Två kojer i förskeppet, en stickkoj akter om styrbord med navigationsbord i anslutning.
Babord akter pentry med tvålågig gasspis i pendelupphängning, 2 st diskhoar med färsk- och saltvattenpump, porslinsställ, förvaringsskåp och skjutlådor. Sjöklädesgarderob vid nedgångstrappan.
l salongen två soffor med matbord emellan samt två lotskojer bordvarts med stuvutrymme under. Kojmadrasser och ryggstöd av polyester med avtagbar klädsel av möbeltyg.
Rikliga stuvutrymmen i akterpik och under sittbrunnsbankarna.

Standardutrustning i övrigt är storsegel, kryssfock, stor och fockskot.
12 volts elsystem omfattande reglementsenliga lanternor, belysning i salong, pentry och toalett samt läslampor vid skanskojer och stickkoj.
Inbyggd färskvattentank, 16 kg ankare, länspump, förtöjningslinor, 6 fendrar, kompass samt eldsläckare.

Motorutrustning utgörs av Volvo Penta MD11C om 23 hkr med elstart, reduktionsbackslag, propellerutrustning, 170 liters bränsletank och 12 volts batteri. Reglage och instrumenttavla vid rorsmansplatsen.

© Lars-Olof Norlin 1969

Konstruktörens syn på båten (1973)

Allegro 33 år en förstorad version av kosterbåten Allegro 27 och liksom denna konstruerad att uppfylla Svenska Kosterbåtsförbundets regel liksom Lloyds konstruktionsföreskrifter.
Då kosterbåtarna visat sig kunna väl hävda sig på kappseglingsbanorna har vid konstruerandet av Allegro 33 hänsyn tagits till de i bruk varande kappseglingsreglerna.
Trots sin storlek år Allegro 33 lätthanterlig genom god styvhet och segelbalans samt god kursstabilitet varför hon är lämplig för segling även med enbart familjebesättning.
En ordentlig hjälpmotor finns tillhanda för att underlätta vid stiltje och hamngående.
Det kraftigt byggda skrovet garanterar för säkra färder över oskyddade vatten, samtidigt som det måttliga djupgåendet tillförsäkrar god framkomlighet i skärgårdar och andra grunda farvatten.

stor detaljerad ritning

Inne i båten, fotografier