Allegro 30

 

 

 

 

 

 

 


LÖA   9,45 m
LVL    8,32 m
B       3,15 m
Djupg 1,45 m
Depl   4100 kg
Köl     2100 kg
S area  46 m2


Lars Olof Norlin presenterar konstruktionen:

"Liksom Allegro 27 för 16 år sedan var baserad på mina positiva erfarenheter av en plattgattad båt har jag vid konstruktionen av Allegro 30 bakat in erfarenheterna från den välutvecklade och uppskattade Fortissimo, förutom naturligtvis från Allegro 27 och Allegro 33.
Utan avkall på förmågan att säkert kunna rida ut hårt väder i öppen sjö har Allegro 30 kunnat förses med en inventiös och rymlig inredning, stor sittbrunn och bekväm rigg med självskotande fock.
Ökad vattenlinjelängd och ökad stabilitet, trots minskat deplacement vid samma kryssarea garanterar samma eller bättre seglingsförmåga än Fortissimo, d v s LYS = 1, 10 eller högre.
I övrigt har de karaktäristiska Allegrodragen kunnat bibehållas. Slankt förskepp och så långt akterut placerat nollspant som kosterregeln tillåter ger lägsta formmotstånd och bästa fart för segel och motor.
Rak kölsula med båtens tyngdpunkt akter om kölvinkeln underlättar torrsättning lång järnköl och litet djupgående möjliggör skärgårdssegling utanför de kända områdena.
Stort roder som utan hindrande pulpitarrangernang kan läggas i nära 90 graders utslag ger fullgod girförmåga. Propellern har placerats helt i dödträet utan urtag i roderbladet vilket ger bästa roder- och propellerverkan vid motormanövrering i trånga hamnar.
En 17 hkr diesel ger båten en fart om 6,5 knop.

Riggen är av masttoppstyp men med något svepta spridare för att tillåta att de främre undervanten kan placeras närmare toppvanten och medge större yta på den självskotande focken.
Överbyggnad och sittbrunn har överförts från Fortissimo där de visat sig estetiskt tilltalande och provats vad gäller rörelseriktighet, vinsch och skotplacering, liksom utformning av fönsterventiler etc för att harmoniera med däckslinjerna. Genom viss relativ höjning av friborden har en invändig höjd om 1,85 m erhållits i salongen trots den relativt låga överbyggnaden.

Inredningen ger plats för upp till sex personers besättning. De vitala utrymmena med sjökoj, pentry, toalett och sjökortsbord har placerats nära stampningscentrum i ruffens akterkant. Ordentligt med garderober och fack för besättningens tillhörigheter finns liksom stuvutrymmen för segel, fendrar, ankare m m.
Allegro 30 är klassad som en K 38 efter Svenska Kosterbåtsförbundets byggnadsregel och dimensionerad enligt Sjöfartsverkets normer."

© Lars-Olof Norlin 1982

Stor detaljerad ritning
Diverse information