Drömmen
 om den 
långa seglatsen 

 

 

 

Drömmar uppfyller ett stort behov hos oss människor

Förhoppningar, förväntningar på framtiden, fantasier om upplevelser och upptäckter är en stark drivkraft.
Känslan av obegränsade möjligheter och inga oöverkomliga problem skapar en härlig och fantastisk värld.
Planering, förberedelser, lösandet av många små praktiska problem inom ett större projekt ger oftast minst lika mycket utbyte, som själva genomförandet av projektet.

Karin Boyes klassiska och intill utnötning citerade dikt "I rörelse" är den bästa sammanfattning av vad som ger den stora tillfredsställelsen med segling. Denna dikt har funnits framför mig under hela min seglarliv.
Trots risk att bli tjatig vill jag presentera ”I rörelse” här i sin helhet.
Oftast citeras enbart ett par rader och då försvinner totalupplevelsen och mycket av innebörden.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Härdarna, 1927

Elisabeth och jag har drömt och planerat, hoppats och fantiserat.
För att slutligen ge oss i kast med seglarens drömprojekt.

DEN STORA LÅNGFÄRDEN

En seglats, som ej är en semester, där istället seglingen blir vår vardag och arbete, där tiden flyter lugnare och mer sammanhängande och vardagens problem är knutna till båtens skötsel och vår egen hushållning.

I mitten på maj 1989 lämnade vi bryggan hos Boo Marin i Gustavsberg.
Nästa gång vi förtöjde här igen blev i september 1990.


Mer om vår seglats 

Långfärdstips

 


© Göran Forsström