Vår resa

 

Genom Europa till Medelhavet

Under 1½ års tid, från 15 Maj 1989 till 9 September 1990, levde vi ombord på vår båt "May Be II" och seglade henne till Medelhavet.

Denna resa har kommit att utgöra en central punkt i våra liv.
Många händelser relaterar vi idag till tiden "före" eller "efter" "vår resa".
Något förenklat kan man säga att tiden före var fylld av drömmar och förväntningar.
Tiden efter har inneburit en oåterkallelig förändring i vårt sätt att se på livskvalitet, svenskt levnadssätt och segling.
Den sistnämnda har tappat det mesta av tidigare prestationstänkande: att utnyttja de fåtaliga semesterdagarna, så maximalt som möjligt.

Vi tror att har man upplevt något av långseglingens mest genuina och grundläggande värden och lyckats öppna sina sinnen för dessa, så är man för resten av livet förändrad och har fått insikt i upplevelser och möjligheter, som svårligen kan förstås av någon som själv ej upplevt detsamma.
Dessa upplevelser kommer inte automatiskt med en genomförd långfärd.
Det fordras en öppenhet och känslighet i sinnelaget för att känna doften av frihet och harmoni långt bortom semesterseglingens begränsade sfär.

Resan från Sverige till Medelhavet

De flesta fotografier i berättelsen är klickbara för att erhålla en stor detaljrik bild.

© Göran Forsström