Civ.ing Lars-Olof Norlin 2000-01-31 LON\01.DOC 1(1)

PRESS RELEASE

Allegro 42/43
Allegro i Skåne
För Torbjörn Johansson, Skivarp, befanns en Allegro 27 vara för liten för Sydkustens farvatten, en Allegro 33 visade sig betydligt bättre. Men när 33:an sålts och aptiten till en Allegro fortfarande fanns kvar tog han återigen kontakt med mig i augusti 1998 för att resonera om sina tankar på en en Allegro 42....
Något mer än ett år senare, den 17 oktober 1999, slöt vi så ett avtal om ett bygge av ett halvfabrikat, skrov och däck, i min regi vid de av mig disponerade lokalerna i Björkvik.
Första kontakten mellan oss i ämnet Allegro var för övrigt 1991 enligt mina anteckningar.
Lågkonjunkturen
Men 42:an är förstås äldre som konstruktion. Projektritningarna är daterade mars -81. Då hade branschen ännu vind i seglen och hade inte till fullo nåtts av den politiskt åstadkomna konjunkturkollapsen. Ett halvår senare var dock stiltjen total. Och ritningarna passade bäst i byrålådan. Två år senare, 1983, blev i alla fall en ny konstruktion realiserad, Allegro 30.
Båtformarna
Och så småningom har samtliga formar från ACVABÅT-perioden, åter kommit i min ägo. Utom skrovformen till Allegro 27 som brunnit upp under mellantiden.
Formarna finns alltså vid en industrifastighet på bondlandet vid Björkvik, mitt i Södermanland. Där har också funnits viss kapacitet att bygga någon eller några båtar per år. Dessemellan har renoverings-och underhållsarbeten hållit verksamheten vid liv.
Fortissimoformarna har dock i somras flyttats till Valleviken på Gotland, där en underentreprenör producerar de gjutna plastdelarna för en licenstagare i Holland. Förhandlingar pågår om överflyttning även av vissa av formarna för Allegro- och Reimersbåtarna.
One-off-bygge
Sedan slutet av oktober pågår alltså ett one-off-bygge av en variant av Allegro 42:an. Som de flesta Allegroägare har Torbjörn Johansson sina egna idéer om den blivande båten vilka ska förverkligas. Eftersom båten ska styras med ratt, så blir det bättre med ett hjärtstockburet roder än det utanpå liggande kosterbåtsrodret. Förstäven önskades mera utfallande, så totallängden 42 fot fick bli 43 fot men med bibehållen vattenlinjelängd och undervattenslinjer.
Paret Johansson brukar börja båtsäsongen tidigt och sluta den sent. En kort, klimatanpassad styrhytt får därför ersätta den långa överbyggnade. En joystick i styrhytten ger signaler till autopiloten. Men riggen blir oförändrad, liksom huvuddragen av skrovets form. Detaljer på däck, utrustning och arrangemang kommer att beslutas i ett senare skede.
Sandwich
Skrovet och däcket byggs i sandwich med kärnmaterial i 20 mm Divinycell. Bordläggningen har passats på ett mallstativ av spånplattor. Borden har gjorts av 150 mm breda och 2,40m långa plankor, sågade ur dvc-skivorna, som i sig håller ca 1,20 m bredd. Plankorna har frästs med spont på alla fyra kanterna. Borden har sedan limmats samman på plats med vanlig polyesterplast. På så sätt har vi fått en relativt slät bordläggning utan slipning. Däcket byggs samman fritt på golvet och görs av hela skivor dvc som kröks till rätt balkbukt.
Lågt i tak
Endast skrov och däck ska byggas i Björkvik, resten ska färdigställas i Torbjörn Johanssons egna regi vid hans företag i Skivarp innanför Abbekås udde. Beroende på takhöjden i Björkvik och Skivarp kommer större delen av kölpartiet att byggas separat i plåt för att sedan bultas till skrovets raka, horisontella undersida. Barlasten kommer att placeras inne i plåtskalet, som också ska ge plats för vatten- och bränsletankar.
Ytbehandling
Torbjörn Johansson har angivit planer på en framtida serieframställning av båten. Prototypen ska då kunna användas som plugg för formframställning. Högre ytfinish måste då till än om båten enbart syftar till eget bruk. Ytorna på de Megayachter som byggs styckevis i Taiwan, lär bearbetas genom att låta sex kineser samverka på en långkloss, varpå man sprutar med lämpligt lack till önskad kulör. I Sverige torde det bli billigare med maskinell slipning.
Kostnadsbild
Kundpriset för ett i form framställt halvfabrikat med köl har beräknats till ca 690.000 kr inkl moms. En fullt färdig, segelklar båt hamnar på ca 2.270.000 kr. Av detta är ca hälften arbetskostnad. Möjligen kan även rent självbygge komma ifråga för halvfabrikatet. Av skilda skäl ligger denna möjlighet något eller några år framåt i tiden, beroende på intresse och möjligheter till finansiering av formen.
Det redan existerande mallstativet kan dock redan i närtid användas för bygge/självbygge av ytterligare exemplar i Björkvik enligt ovan. Exklusive kölparti och barlast, men inklusive material, instruktör och lokalhyra för 6 veckor och moms, stannar kostnaden för ett självbygge på ca 410.000 kr.
Naturligtvis blir jag glad för att svara på ytterligare frågor om båten.
Med seglarhälsningar Lars-Olof Norlin