Allegro 27
Historik

 

Den f�rsta allegron Prototypen K25 S59

 

 

Allegrohistoria i sammandrag

1967 Lasse Norlin vinner Svenska Kosterförbundets konstruktionstävling.
Prototyp seglingsklar under hösten.
1968 Elva båtar tillverkas.
Åke Mattsson anställs av Nielsens Båtbyggeri.
1969  Ca 15 båtar byggs av 20 anställda.
1970 Allegro nr 100 tillverkas på våren.
Nielsens Båt AB försätts i konkurs i juli.
L O Norlin bildar ACVA-BÅT AB i Nyköping. ACVA är en förkortning av Allegro, Cresendo, Vivace och Adagio.
Basinredning i plast med förlängda kojer och pentry i plast.
1971 Formarna erbjuds till självbyggare med gott resultat.
Allegron Asiak med familjen von Heine seglar till Västindien.
1973 Vivace döps om till Allegro 33 och Allegron till Allegro 27.
1974 Allegro 27 nr 200 tillverkas på våren.
Acva-Båt bygger ut med ytterligare en huskropp.
1978

1982

Allegro 27 nr 300 tillverkas.

Sista båt tillverkas.

 

© Göran Forsström